Kristian Wahlbeck

Vaalipiiri
Helsinki

Vaalikausi

Numero
108
Valittu?
ei

Intakt rf:n Vaalikone

Pitäisikö kaikilla lapsilla, sukupuolesta riippumatta, olla oikeus suojeluun ei-lääketieteelliseltä sukuelinten leikkaukselta?
Vastaus
Kyllä
Kommentti

Barnets rättigheter är mänskliga rättigheter som inte ska kränkas. Jag är läkare, och invasiva ingrepp utan medicinska grunder utan samtycke är inte förenliga med läkaretiken.

Pitäisikö lasten oikeus suojeluun ei-lääketieteelliseltä sukuelinten leikkaukselta taata lailla tasa-arvoisesti sukupuolesta riippumatta?
Vastaus
Kyllä
Kommentti

Det är viktigt att kommande lagstiftning bygger på en grundlig konskevensbedömning. Intentionen med en sådan lag är att skydda barnen, och därför är det viktigt att lagen de facto inte leder till ökade illegala könsstympningar utförda av lekmän i hygieniskt dåliga förhållanden eller till att barn sänds utomlands för könsstympningar.

Aiotko, kansanedustajana tehdä työtä sen eteen, että kaikilla lapsilla olisi sama lakisääteinen suoja ei-lääketieteelliseltä sukuelinten leikkaukselta?
Vastaus
Kyllä

Vapaa-ajattelijain liiton vaalikonekysymys ja vastaus lasten sukupuolielinten leikkausta koskien

Vastaus
ei osallistunut