Petra Lind

Vaalipiiri
Uusimaa

Vaalikausi

Numero
416
Valittu?
ei

Intakt rf:n Vaalikone

Pitäisikö kaikilla lapsilla, sukupuolesta riippumatta, olla oikeus suojeluun ei-lääketieteelliseltä sukuelinten leikkaukselta?
Vastaus
Kyllä
Kommentti

Omskärelse på pojkar går tillbaka på flertusenåriga kulturellt och religiöst betingade traditioner och är för många en viktig sedvänja. FN:s barnkonvention förespråkar barns självbestämmanderätt över sin kropp och rätten att uttala sin åsikt i frågor som berör dem. Föräldrarnas eller släktens religiösa seder får ändå inte gå före barnens integritet och hälsa. Att även könsstympning av flickor motiveras med att ”det är tradition” är direkt groteskt. Kvinnlig könsstympning är ett allvarlig hot mot flickors och kvinnors hälsa: ingreppet är smärtsamt, riskfyllt och medför livslånga fysiska problem. Som jag ser det är direkt medicinska orsaker är det enda som berättigar skärande i barns könsorgan.

Pitäisikö lasten oikeus suojeluun ei-lääketieteelliseltä sukuelinten leikkaukselta taata lailla tasa-arvoisesti sukupuolesta riippumatta?
Vastaus
Kyllä
Kommentti

Bara för att omskärelse av pojkar är ett mindre riskfyllt ingrepp än könsstympning av flickor betyder det inte att själva skärande är mera berättigat när det gäller pojkar. Alla barn ska ha lika rätt till en intakt kropp.

Aiotko, kansanedustajana tehdä työtä sen eteen, että kaikilla lapsilla olisi sama lakisääteinen suoja ei-lääketieteelliseltä sukuelinten leikkaukselta?
Vastaus
Kyllä
Kommentti

Genital autonomi för alla barn är en viktig fråga, vi måste tydligare ta ställning mot kulturellt betingat skärande i barns könsorgan.

Vapaa-ajattelijain liiton vaalikonekysymys ja vastaus lasten sukupuolielinten leikkausta koskien

Vastaus
Suojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta