Tarja Turunen

Valkrets
Sydöstra Finland

Valperiod

Vald?
nej

Vapaa-ajattelijain liittos valkompassfråga och svar om skärande i barns könsorgan

Svar
ej deltagit

Vald?
nej

Vapaa-ajattelijain liittos valkompassfråga och svar om skärande i barns könsorgan

Svar
ej besvarad