Jaana Pelkonen

Valkrets
Helsingfors

Valperiod

Vald?
ja

Vapaa-ajattelijain liittos valkompassfråga och svar om skärande i barns könsorgan

Svar
ej deltagit

Vald?
ja

Vapaa-ajattelijain liittos valkompassfråga och svar om skärande i barns könsorgan

Svar
ej deltagit

Vald?
ja

Vapaa-ajattelijain liittos valkompassfråga och svar om skärande i barns könsorgan

Svar
ej deltagit

Omröstning i plenum om riksdagens lagutskotts betänkande LaUB 6/2020 rd - MI 1/2019 rd

Första omröstningen
Nej: Även pojkar borde inkluderas i det lagstadgade skyddet gällande genital autonomi
Andra omröstningen
Ja: Den ursprungliga formuleringen i lagutskottsbetänkandet behålls, där huvudfokus är på flickor, men pojkar också delvis omnämns