Outi Alanko-Kahiluoto

Valkrets
Helsingfors

Valperiod

Vald?
ja

Vapaa-ajattelijain liittos valkompassfråga och svar om skärande i barns könsorgan

Svar
Skydda alla barn från skärande i könsorganen

Vald?
ja

Vapaa-ajattelijain liittos valkompassfråga och svar om skärande i barns könsorgan

Svar
ej deltagit

Vald?
ja

Vapaa-ajattelijain liittos valkompassfråga och svar om skärande i barns könsorgan

Svar
Skydda alla barn från skärande i könsorganen

Vald?
ja

Vapaa-ajattelijain liittos valkompassfråga och svar om skärande i barns könsorgan

Svar
ej deltagit

Omröstning i plenum om riksdagens lagutskotts betänkande LaUB 6/2020 rd - MI 1/2019 rd

Första omröstningen
Ja: Samtliga omnämnanden av pojkar i lagutskottsbetänkandet borde strykas, så att det lagstadgade skyddet gäller enbart flickors genitala autonomi
Andra omröstningen
Ja: Den ursprungliga formuleringen i lagutskottsbetänkandet behålls, där huvudfokus är på flickor, men pojkar också delvis omnämns