Katri Fältberg

Valkrets
Egentliga Finland

Valperiod

Vald?
nej

Vapaa-ajattelijain liittos valkompassfråga och svar om skärande i barns könsorgan

Svar
Skydda alla barn från skärande i könsorganen

Vald?
nej

Vapaa-ajattelijain liittos valkompassfråga och svar om skärande i barns könsorgan

Svar
Skydda alla barn från skärande i könsorganen