Anne Nivukoski

Valkrets
Vasa

Valperiod

Nummer
128
Vald?
nej

Intakt rf:s Valmaskin

Bör alla barn, oavsett kön, ha rätt till skydd från icke-medicinskt skärande i könsorganen?
Svar
Ja
kommentar

Luojan luoma ihminen on itsessään täydellinen

Bör rätten till barns skydd från icke-medicinskt skärande i könsorganen garanteras i lag, på lika villkor för alla barn oavsett kön?
Svar
Ja
kommentar

Yksi näkökulma kansainväliseen adoptiooni oli pelastaa edes yksi tyttö silpomiselta

Kommer du, som riksdagsledamot, att arbeta för att alla barn har samma lagstadgade skydd från icke-medicinskt skärande i könsorganen?
Svar
Ja
kommentar

Aikuisten tehtävä on suojella lapsia

Vapaa-ajattelijain liittos valkompassfråga och svar om skärande i barns könsorgan

Svar
Skydda alla barn från skärande i könsorganen
kommentar

En ole kovin hyvin perehtynyt aiheeseen, joten lisätietoja saatuani voin muuttaa mieltäni asian suhteen

Källa: https://uskonnonvapaus.fi/vaalit/eduskunta2023/125