Mirja-Riitta Sjöholm

Valkrets
Egentliga Finland

Valperiod

Nummer
30
Vald?
nej

Intakt rf:s Valmaskin

Bör alla barn, oavsett kön, ha rätt till skydd från icke-medicinskt skärande i könsorganen?
Svar
Ja
Bör rätten till barns skydd från icke-medicinskt skärande i könsorganen garanteras i lag, på lika villkor för alla barn oavsett kön?
Svar
Ja
Kommer du, som riksdagsledamot, att arbeta för att alla barn har samma lagstadgade skydd från icke-medicinskt skärande i könsorganen?
Svar
Ja

Vapaa-ajattelijain liittos valkompassfråga och svar om skärande i barns könsorgan

Svar
Skydda alla barn från skärande i könsorganen
kommentar

Lapsen oikeuksiin kuuluu fyysinen koskemattomuus. Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurisista syistä on lapsen pahoinpitelyä, josta tulee rangaista.

Källa: https://uskonnonvapaus.fi/vaalit/eduskunta2023/115