Kari Hiltunen

Valkrets
Savolax-Karelen

Valperiod

Nummer
71
Vald?
nej

Intakt rf:s Valmaskin

Bör alla barn, oavsett kön, ha rätt till skydd från icke-medicinskt skärande i könsorganen?
Svar
Ja
Bör rätten till barns skydd från icke-medicinskt skärande i könsorganen garanteras i lag, på lika villkor för alla barn oavsett kön?
Svar
Ja
Kommer du, som riksdagsledamot, att arbeta för att alla barn har samma lagstadgade skydd från icke-medicinskt skärande i könsorganen?
Svar
Ja

Vapaa-ajattelijain liittos valkompassfråga och svar om skärande i barns könsorgan

Svar
ej deltagit